HighScope sınıflarında çocuklar keşfetmeye, etkileşimde bulunmaya ve yaratıcı hayal güçlerini amaca yönelik oyunlarla geliştirmeye yönlendirilir. Konusunda tecrübeli ve eğitimli öğretmenler her çocuğun gelişim seviyesine göre öğrenim sürecini destekler.

HighScope yaklaşımı çocuklarda bağımsız karar verme, işbirliği, yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirerek onlara tüm hayatlarına sağlam bir temel oluşturacak bir eğitim modelidir.

High Scope temelli programımız aşağıdaki dört alanda çocukların gelişimi ve eğitimini destekleyerek tüm hayatları boyunca kalıcı olacak faydalar sağlamaktadır.

  • Sosyal ve Duygusal Gelişim
  • Dil Gelişimi
  • Fiziksel Gelişim
  • Bilişsel Gelişim